Valmennuskanava

Ota yhteyttä

Esiintymiskoulutus

Useimmiten on käteen jäänyt tunne, että "ei aika nyt ihan hukkaan mennyt, mutta olikohan tästä paljoakaan hyötyä." Joskus valmennuksen jälkeen on jopa innostunut olo ja tietää, että näitä taitoja tulee vielä jonakin päivänä tarvitsemaan. Harvoin, äärimmäisen harvoin olen päässyt valmennukseen, josta ammennetut opit ovat hyödynnettävissä niin välittömästi ja niin tehokkaasti kuin Valmennuskanavan tapauksessa. 

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Lue koko palaute

 Kouluttajien korkean osaamistason ohella pienehkön kurssilaisryhmän keskinäinen synergia ja toisiltaan oppiminen on mainitsemisen arvoista. Voin lämpimästi suositella kurssia kaikille, erityisesti palvelutoimialalla oleville johtotason henkilöille, jotka joutuvat työssään usein kiperiin vuorovaikutustilanteisiin tai julkisiin esiintymistilanteisiin median kanssa. 


Espoon Vesi

Lue koko palaute

 Asiassa päästiin riittävän syvälle ja ehdittiin saada riittävästi toistoja harjoituksissa ja niiden purkamisessa. Mielestäni kurssin avulla voi parantaa esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Suosittelen. 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Lue koko palaute

 Tämä kurssi oli yksi niistä harvoista, jonka opeille minulla on ollut jatkuvaa käyttöä ja joista on jäänyt pysyvä jälki toimintaani ja käyttäytymiseeni… 

Seinäjoen Energia Oy

Lue koko palaute

 Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina... 

Stora Enso Oyj

 Riitta Railon koulutuksen pohjaksi esittämät vuorovaikutuksen pelisäännöt, vahvistuksen käyttäminen kommunikaatiossa ja vastaväitteiden käsittely eri tilanteissa muodostavat oivan pohjan varsinaiselle esiintymiskoulutukselle. Kokeneena esiintyjänä ja kouluttajana Tertta Saarikko osaa esittää oleelliset esiintymiseen liittyvät varmistukset lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Lappeenrannan Energia Oy

Lue koko palaute

 Kurssipäivien kokonaisuus oli mielenkiintoinen ja perinteisestä esiintymiskursseista poikkeava. 

Lappeenrannan kaupunki

Lue koko palaute

Varma ja vakuuttava esiintyminen ja median kohtaaminen

 Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina. 

Stora Enso Oyj

 Tässä valmennuksessa jokainen oppii ymmärryksen kautta tapahtuvaa ihmisten käsittelyä. Saimme tärkeän työkalun ihmisten johtamiseen; apuvälineen asioiden yhdessä eteenpäin viemiseen. 


Efora Oy

Lue koko palaute

 Teimme harjoituksia käytännön tilanteista eikä ollut vain luennointia teoriassa. Sain työkaluja hallita vaikeita tilanteita ja odotankin innolla, että pääsen kehittymään niiden avulla. Koulutus täytti ja ylitti odotukseni. 

Elido Oy

Lue koko palaute

 Koulutuksessa saatuja taitoja on pystynyt helposti käyttämään sisäisissä keskusteluissa ja asiakaskontakteissa. 

Suur-Savon Sähkö Oy

Lue koko palaute

Myynnin koulutus

 Paljon oppi ja oivalsi valmennuksessa, mikä tuntui todella hyvältä ja hyödylliseltä. Olo oli rauhallinen ja olin ihan ‘stoalaisen’ tyyni Vaasasta (kurssilta) kotiin saavuttuani. 

Kokkolan Energia

Lue koko palaute

 Koulutustyyli oli käytännönläheistä ja selkeää, ennen kaikkea helposti omaksuttavaa. Tästä kurssista saamillani “eväillä” tilasin Mittavan koko myyntitiimille räätälöidyn koulutuksen. 

Mittava Koti

Lue koko palaute

 Myös esimieheni, vaikka ‘vanha konkari’ jo olikin, piti kurssia erittäin hyödyllisenä. Ja kun viime keväänä palkkasimme uuden vahvistuksen myyntiporukkaamme, passitin hänetkin Riitan oppiin lähes siltä seisomalta. 

 Valmennuskanavan myyntikurssi auttaa kehittämään työskentelytapoja oman persoonallisuuden puitteissa. Siellä ei yritetä lokeroida ihmistä ‘myyjän muottiin’, vaan tuetaan osallistujan kehittymistä omannäköiseksi myyntityön osaajaksi. 

Premix Oy

Lue koko palaute

 Ennen koulutuksen aloittamista teimme ennakkoselvityksen Valmennuskanavan kanssa. Tämän selvityksen pohjalta meille laadittiin räätälöity koulutusohjelma juuri meidän tarpeitamme varten. Kurssi vastasi odotuksiamme ollen sekä käytännönläheinen että antaen konkreettisia työkaluja meidän tarvitsemillemme osa-alueille. Kurssin luennoitsijat osasivat selvittää oleelliset asiat kaikille osanottajille ymmärrettävällä tavalla ottaen myös huomioon liiketoimintamme erikoispiirteet. 

Oy Primo Finland Ab

Lue koko palaute

 Valmennuskurssin aikana opittuja asioita tulee käytettyä jokapäiväisessä myyntityössä joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Siksi voinkin suositella kyseistä kurssia myyntityön alkutaipaleella oleville alkustartiksi ja alan ammattilaisillekin kertaukseksi sekä vanhojen rutiinien tarkistamiseksi. 

Multilift Oy

Lue koko palaute

 Teollisuuden käyttämien valmismateriaalien asiantuntijamyyjänä jo vuosia työskennelleenä… Tällä Valmennuskanavan myyntitaidon kehittämiskurssilla koin ehkä suorastaan jonkinlaisen ahaa-elämyksen… Kurssilla läpikäydyt asiat jäävät perusteellisesti harjoiteltuna varmasti mieleen, eikä ole vaaraa/toivoa, että kurssista selviytyisi pelkästään kuunteluoppilaana. 

Multicore Solders Finland Oy

Lue koko palaute

 Hyvin arvokkaaksi osoittautui myös kurssin tunnetason osuus. Neuvotteluosapuolien tunnetason ymmärtäminen helpottaa varmasti kommunikointia ja edistää molemmille osapuolille suotuisan neuvottelutuloksen saavuttamista. 

 Mitä vaikeampi tilanne sitä paremmin koko metodiikka toimii… Mitä vaikeampi tilanne, sen paremmin voi havaita toisen ihmisen asenteen muutoksen kansalaisuudesta / sukupuolesta riippumatta… Riitta saa kovanahkaisimmankin miehen miettimään. Kurssi on toteutettu siten, että oikea menettelytapa tulee selväksi käytännön esimerkein ja harjoituksin.  

Raute Oyj

Lue koko palaute

 Kurssin aiheet käsittelivät ihmistuntemusta, onnistumista myyjänä sekä vastaväitteiden käsittelyä… Railon ajatukset saivat minut miettimään ja pohtimaan omia, ehkä hyvinkin pinttyneitä ja “vanhanaikaisia” ajatuksiani ja toimintamallejani uudella tavalla. Jo toki suhtaudun kaikkeen uuteen aina hyvin kriittisesti! 

Lohja Abetoni Oy

Lue koko palaute

 On selkeästi helpottanut neuvottelutilanteita ja auttanut vaikeissakin asioissa löytämään myönteisiä ja yritystoiminnalle hedelmällisiä ratkaisuja… Saamiemme kokemusten ja opin perusteella olemme valmiita suosittelemaan kurssia kaikille niille, jotka tarvitsevat työssään neuvottelutaitoja. Lisäarvona taitoja voi käyttää myös yksityiselämässään. 

Laskentatalo Oy

Lue koko palaute

Asiakaspalvelukoulutus

 Kouluttaja onnistui hyvin tehtävässään saada haasteellisen ryhmän miettimään omia kehitysalueitaan. Koulutuksessa kiitettiin ohjelmaa, tapaa millä asioita käsiteltiin sekä käytännönläheisyyttä. Päivän päätteeksi harjoiteltiin oikeita tapauksia. 


Getinge Finland Oy

Lue koko palaute 

 Aikaisempien hyvien kokemuksien perusteella olimme yhteydessä Riitta Railoon ja hän räätälöi tarpeeseemme 2+1 -päiväisen kurssin asiakasrajapinnassa olevalle henkilöstölle… …Riitan värikkään ja persoonallisen ohjauksen myötä kurssi osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja ajatuksia ja keskustelua herättäväksi. 


Vaasan Sähkö

Lue koko palaute

 Riitta Railon muista seminaareista poikkeava, mielenkiintoinen lähestymistapa ihmisten keskinäisen ymmärtämisen ja tuloksellisen kommunikaation parantamiseen antaa konkreettisen pohjan kanssaihmisten käyttäytymisen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen niin työ- kuin siviilielämässäkin… Seminaarin välittömänä positiivisena seurauksena voin jo todeta olleen sen, että seminaariin osallistuneet kiinnittävät entistä enemmän huomiota oman käyttäytymisensä ja kommunikaationsa vaikutuksiin kanssaihmisiinsä. 


Lillbacka Oy

Lue koko palaute

 Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina. 

Stora Enso Oyj

 Hyvän palautteen seurauksena päätimme osallistua saman järjestäjän seuraaviin Seinäjoella järjestämiin Yhteistyötaito- ja vastuuseminaareihin… Monia osallistuja sanoi ymmärtävänsä nyt, miksi joku läheinen työssä tai kotona saattaa käyttäytyä ennakoimattomalla tavalla, opittuaan tunnetilan tunnistamisen tärkeyden… Erityisesti kiitettiin käytännönläheisyyttä ja Riitta Railon erilaista tapaa vetää seminaaria. 

Seinäjoen Energia Oy

Lue koko palaute