Kurssisuositukset ja palautteet

Täältä löydät kurssisuositukset asiakkaidemme kertomina. Klikkaa linkkiä lukeaksesi koko teksti!

Esiintymiskoulutus:

"...Useimmiten on käteen jäänyt tunne, että "ei aika nyt ihan hukkaan mennyt, mutta olikohan tästä paljoankaan hyötyä." Joskus valmennuksen jälkeen on jopa innostunut olo ja tietää, että näitä taitoja tulee vielä jonakin päivänä tarvitsemaan. Harvoin, äärimmäisen harvoin olen päässyt valmennukseen, josta ammennetut opit ovat hyödynnettävissä niin välittömästi ja niin tehokkaasti kuin Valmennuskanavan tapauksessa." - Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Lue koko palaute tästä

“…kouluttajien korkean osaamistason ohella pienehkön
kurssilaisryhmän keskinäinen synergia ja toisiltaan oppiminen on mainitsemisen arvoista. Voin lämpimästi suositella kurssia kaikille, erityisesti palvelutoimialalla oleville johtotason henkilöille jotka joutuvat työssään usein kiperiin vuorovaikutustilanteisiin tai julkisiin esiintymistilanteisiin median kanssa.” – Espoon Vesi
Lue koko palaute tästä

“…asiassa päästiin riittävän syvälle ja ehdittiin saada riittävästi toistoja harjoituksissa ja niiden purkamisessa. Mielestäni kurssin avulla voi parantaa esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Suosittelen.” – Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Lue koko palaute tästä

"Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla
vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään
esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina..." – Stora Enso Oyj
Lue koko palaute tästä​

“…tämä kurssi oli yksi niistä harvoista, jonka opeille minulla on ollut jatkuvaa käyttöä ja joista on jäänyt pysyvä jälki toimintaani ja käyttäytymiseeni…” – Seinäjoen Energia Oy
Lue koko palaute tästä

“Riitta Railon koulutuksen pohjaksi esittämät vuorovaikutuksen pelisäännöt, vahvistuksen käyttäminen kommunikaatiossa ja vastaväitteiden käsittely eri tilanteissa muodostavat oivan pohjan varsinaiselle esiintymiskoulutukselle. Kokeneena esiintyjänä ja kouluttajana Tertta Saarikko osaa esittää oleelliset esiintymiseen liittyvät varmistukset lyhyesti ja ytimekkäästi. ” – Lappeenrannan Energia Oy
Lue koko palaute tästä

“Kurssipäivien kokonaisuus oli mielenkiintoinen ja perinteisestä esiintymiskursseista poikkeava.” – Lappeenrannan kaupunki
Lue koko palaute tästä

“… voimme rehellisesti suositella kurssia, toimenkuvaan katsomatta, niin yrityksen ulkopuolisen yhteistyön kehittämiseen kuin sisäisten tilanteiden tasapainottamiseen.” – Vossloh Cogifer Finland Oy
Lue koko palaute tästä

Johdon ja myynnin koulutus:

“Paljon oppi ja oivalsi valmennuksessa, mikä tuntui todella hyvältä ja hyödylliseltä. Olo oli rauhallinen ja olin ihan ‘stoalaisen’ tyyni Vaasasta (kurssilta) kotiin saavuttuani.” – Kokkolan Energia
Lue koko palaute tästä

“… koulutustyyli oli käytännönläheistä ja selkeää, ennen kaikkea helposti omaksuttavaa. Tästä kurssista saamillani “eväillä” tilasin Mittavan koko myyntitiimille räätälöidyn koulutuksen.” – Mittava Koti
Lue koko palaute tästä

“… myös esimieheni, vaikka ‘vanha konkari’ jo olikin, piti kurssia erittäin hyödyllisenä. Ja kun viime keväänä palkkasimme uuden vahvistuksen myyntiporukkaamme passitin hänetkin Riitan oppiin lähes siltä seisomalta.

Valmennuskanavan myyntikurssi auttaa kehittämään työskentelytapoja oman persoonallisuuden puitteissa. Siellä ei yritetä lokeroida ihmistä ‘myyjän muottiin’, vaan tuetaan osallistujan kehittymistä omannäköiseksi myyntityön osaajaksi…” – Premix Oy
Lue koko palaute tästä

“Ennen koulutuksen aloittamista teimme ennakkoselvityksen Valmennuskanavan kanssa. Tämän selvityksen pohjalta meille laaditiin räätälöity koulutusohjelma juuri meidän tarpeitamme varten.
Kurssi vastasi odotuksiamme ollen sekä käytännönläheinen että antaen konkreettisia työkaluja meidän tarvitsemillemme osa-alueille.
Kurssin luennoitsijat osasivat selvittää oleelliset asiat kaikille osanottajille ymmärrettävällä tavalla ottaen myös huomioon liiketoimintamme erikoispiirteet.” – Oy Primo Finland Ab
Lue koko palaute tästä

“Valmennuskurssin aikana opittuja asioita tulee käytettyä jokapäiväisessä myyntityössä joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Siksi voinkin suositella kyseistä kurssia myyntityön alkutaipaleella oleville alkustartiksi ja alan ammattilaisillekin kertaukseksi sekä vanhojen rutiinien tarkistamiseksi.” – Multilift Oy
Lue koko palaute tästä

“Teollisuuden käyttämien valmismateriaalien asiantuntijamyyjänä jo vuosian työskennelleenä…

Tällä Valmennuskanavan myyntitaidon kehittämiskurssilla koin ehkä suorastaan jonkinlaisen ahaa-elämyksen…
Kurssilla läpikäydyt asiat jäävät perusteellisesti harjoiteltuna varmasti mieleen eikä ole vaaraa/toivoa, että kurssista selviytyisi pelkästään kuunteluoppilaana… ” – Multicore Solders Finland Oy
Lue koko palaute tästä

“Hyvin arvokkaaksi osoittautui myös kurssin tunnetason osuus. Neuvotteluosapuolien tunnetason ymmärtäminen helpottaa varmasti kommunikointia ja edistää molemmille osapuolille suotuisan neuvottelutuloksen saavuttamista… ” – Raute Oyj
Lue koko palaute tästä

“Mitä vaikeampi tilanne sitä paremmin koko metodiikka toimii…
Mitä vaikeampi tilanne, sen paremmin voi havaita toisen ihmisen asenteen muutoksen kansalaisuudesta / sukupuolesta riippumatta…

Riitta saa kovanahkaisimmankin miehen miettimään. Kurssi on toteutettu siten, että oikea menettelytapa tulee selväksi käytännön esimerkein ja harjoituksin… ” – Raute Oyj
Lue koko palaute tästä

“Kurssin aiheet käsittelivät ihmistuntemusta, onnistumista myyjänä sekä vastaväitteiden käsittelyä…
Railon ajatukset saivat minut miettimään ja pohtimaan omia, ehkä hyvinkin pinttyneitä ja “vanhanaikaisia” ajatuksiani ja toimintamallejani uudella tavalla. Jo toki suhtaudun kaikkeen uuteen aina hyvin kriittisesti! … ” – Lohja Abetoni Oy
Lue koko palaute tästä

“… on selkeästi helpottanut neuvottelutilanteita ja auttanut vaikeissakin asioissa löytämään myönteisiä ja yritystoiminnalle hedelmällisiä ratkaisuja…
Saamiemme kokemusten ja opin perusteella olemme valmiita suosittelemaan kurssia kaikille niille, jotka tarvitsevat työssään neuvottelutaitoja. Lisäarvona taitoja voi käyttää myös yksityiselämässään… ” – Laskentatalo Oy
Lue koko palaute tästä

Asiakaspalvelukoulutus:

“Kouluttaja onnistui hyvin tehtävässään saada haasteellisen ryhmän miettimään omia kehitysalueitaan. Koulutuksessa kiitettiin ohjelmaa, tapaa millä asioita käsiteltiin sekä käytännönläheisyyttä. Päivän päätteeksi harjoiteltiin oikeita tapauksia…” – Getinge Finland Oy
Lue koko palaute tästä

"Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla
vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään
esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina..." – Stora Enso Oyj
Lue koko palaute tästä​

“… aikaisempien hyvien kokemuksien perusteella olimme yhteydessä Riitta Railoon ja hän räätälöi tarpeeseemme 2+1 -päiväisen kurssin asiakasrajapinnassa olevalle henkilöstölle… …Riitan värikkään ja persoonallisen ohjauksen myötä kurssi osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja ajatuksia ja keskustelua herättäväksi… ” – Vaasan Sähkö
Lue koko palaute tästä

“Riitta Railon muista seminaareista poikkeava, mielenkiintoinen lähestymistapa ihmisten keskinäisen ymmärtämisen ja tuloksellisen kommunikaation parantamiseen antaa konkreettisen pohjan kanssaihmisten käyttäytymisen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen niin työ- kuin siviilielämässäkin…
Seminaarin välittömänä positiivisena seurauksena voin jo todeta olleen sen, että seminaariin osallistuneet kiinnittävät entistä enemmän huomiota oman käyttäytymisensä ja kommunikaationsa vaikutuksiin kanssaihmisiinsä… ” – Lillbacka Oy
Lue koko palaute tästä

“Hyvän palautteen seurauksena päätimme osallistua saman järjestäjän seuraaviin Seinäjoella järjestämiin Yhteistyötaito ja vastuu-seminaareihin…Monia osallistuja sanoi ymmärtävänsä nyt, miksi joku läheinen työssä tai kotona saattaa käyttäytyä ennakoimattomalla tavalla, opittuaan tunnetilan tunnistamisen tärkeyden…
… erityisesti kiitettiin käytännönläheisyyttä ja Riitta Railon erilaista tapaa vetää seminaaria… ” – Seinäjoen Energia Oy
Lue koko palaute tästä

Varma ja vakuuttava esiintyminen:

"Suosittelen lämpimästi Valmennuskanavan valmennusta kaikille, jotka haluavat olla
vakuuttavia ja neuvottelukumppanit oikealla tavalla huomioonottavia, kehittää itseään
esiintyjinä, esimiehinä, neuvottelijoina..." – Stora Enso Oyj
Lue koko palaute tästä​

"Tässä valmennuksessa jokainen oppii ymmärryksen kautta tapahtuvaa ihmisten käsittelyä. Saimme tärkeän työkalun ihmisten johtamiseen; apuvälineen asioiden yhdessä eteenpäin viemiseen..." – Efora Oy
Lue koko palaute tästä

"Teimme harjoituksia käytännön tilanteista eikä ollut vain luennointia teoriassa. Sain työkaluja hallita vaikeita tilanteita ja odotankin innolla, että pääsen kehittymään niiden avulla. Koulutus täytti ja ylitti odotukseni." Elido Oy
Lue koko palaute tästä

"...Koulutuksessa saatuja taitoja on pystynyt helposti käyttämään sisäisissä keskusteluissa ja asiakaskontakteissa." – Suur-Savon Sähkö Oy
Lue koko palaute tästä

Kurssisuositukset tyytyväisten asiakkaidemme suusta. Oletko sinä seuraava?