Valmennuskanavan esiintymiskoulutuksesta varmuutta

Ota yhteyttä

Esiintymiskoulutusten kohdalla käytämme usein ulkopuolisia kouluttajia. Pääyhteistyökumppanimme on toimittaja, tv-ohjaaja, tuottaja, mediakonsultti ja esiintymiskouluttaja Tertta Saarikko. Hän on kouluttanut monipuolisesti muun muassa yritysjohtajia, poliitikkoja, työmarkkinajohtajia, ministeriöitten ylijohtajia, mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisia, valtion ja kunnan virkamiehiä – asiantuntijoita, jotka esiintyvät mediassa, seminaareissa, asiakastilaisuuksissa, organisaatioidensa sisäisissä tilaisuuksissa ja juhlatilaisuuksissa. Kysy myös räätälöityä yksilövalmennusta!


Esiintymiskoulutusta tarjotaan ympäri Suomea, mm. seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Kokkola, Kemi, Joensuu sekä Lappeenranta. Valmennuksia pidetään myös omissa tiloissamme Helsingissä. Erityisesti avoimiin ryhmiin on Helsinkiin helppo kerääntyä ympäri Suomea.

Peruskurssimme on kaksipäiväinen Varma ja vakuuttava esiintyminen (ja median kohtaaminen). Median kohtaaminen ei ole kaikille päivittäistä eikä ehkä ollenkaan tärkeää – silloin voimme tarvittaessa keskittyä pelkästään hyviin esiintymistaitoihin. Jokainen esimiesasemassa tai myynnissä sekä asiakaspalvelussa oleva joutuu varmasti päivittäin tilanteisiin, missä on vaativia esiintymistilanteita. Tämä kurssi kuten myös lyhyempi Esiintymistaidon workshop sisältää tärkeän yritysmaailman esiintymisiin usein liittyvän asian: miten myydä oma asiansa parhaalla mahdollisella tavalla.


Esiintyessäsi myyt, myydessäsi esiinnyt! Monelle asiantuntijalle sana "myynti" on kauhistus ja voi tuoda mieleen jopa manipuloinnin. Miellyttävä ja vastapuolen oikea huomioiminen on kuitenkin a ja o silloin, kun haluamme edistää omaa asiaamme hyvässä hengessä. Sitä paitsi englannin selling, myyminen, on tarkoittanut alun perin helping, auttamista. Nykyään usein todetaankin, että esim. insinöörikunnalta vaaditaan nykyään niin paljon sosiaalisia taitoja, että koulutuksen yksi palapelin osa pitääkin olla ilmaisutaidon valmennus. Vientiteollisuudessakin usein kielikoulutus oli ainoa lisäkoulutus. Mikään tuote tai asia ei ikävä kyllä myy itse itseään, vaan se tarvitsee hyvän puhemiehen.

Englanninkielisiä kaksipäiväisiä esiintymiskoulutuksia pitää Tukholmassa asuva ranskalainen Thierry Laprevote. Valmennus pureutuu luento-osuuden ja perusharjoitusten avulla esimerkiksi esiintymispelkojen poistamiseen ja luontevan ja persoonallisen esiintymistavan löytämiseen.


Yksipäiväinen Esiintymistaidon workshop sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Se on suunnattu sellaisille, jotka esiintyvät muun muassa organisaationsa sisäisissä tilaisuuksissa ja esim. asiakastilaisuuksissa, mutta eivät kohtaa mediaa työssään. Kurssin vetäjänä toimii Riitta Railo.


Esiintymiskoulutustarjonta

Kysy lisää!

Varma ja vakuuttava esiintyminen (ja median kohtaaminen)

Tämä kaksipäiväinen valmennus auttaa lisäämään osallistujan esiintymisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Mikä tärkeintä, se auttaa havaitsemaan, kuinka kohdata kulloinenkin yleisö sen vaatimalla oikealla tavalla, myös haastavissa tilanteissa.


Valmennukseen sisältyy yksilötasolla tapahtuvan henkilökohtaisen vaikuttamisen ja hyvän esiintymisen tietopaketti sekä viestintäharjoituksia, keskustelua, palautteen antamista, tietoiskuja ja videoituja esiintymisharjoituksia. Kouluttajina toimivat ensimmäisenä ja toisena päivänä vuorovaikutuskouluttaja, ekonomi Riitta Railo ja lisäksi toisena päivänä joko tv-ohjaaja, toimittaja Tertta Saarikko tai toimittaja, kulttuurituottaja Jessica Suni.


Ensimmäisenä ja toisena päivänä käsitellään henkilökohtaisen vaikuttamisen perustyökaluja yksilötasolla, kun ”vakuutettavana” on asiakas, alainen tai jonkun muun sidosryhmän edustaja ja kun omaa asiaa pitää saada hyvässä hengessä nopeasti eteenpäin – eli itse asiassa myytyä asioita.


Esiintymistä tarkastellaan erityisesti myös vastaanottajan kannalta. Miten viesti menee perille? Miten kannattaa käsitellä hankalia tilanteita ja vastaväitteitä, suoranaista pottuilua tai miten vastata hankaliin kysymyksiin, jotka itse asiassa eivät tarkoitusperältään edes ole kysymyksiä? 

Ne voivat saada esiintyjän kiusalliseen tilanteeseen ja jopa menettämään tilanteen hallinnan. Pelkästään sellaisiin tilanteisiin varautuminen valmennuksessa saatavilla työkaluilla voi vähentää esiintymispelkoja huomattavasti! Esiintymisharjoituksia tehdään runsaasti.


Lopputyönä on omaan työhön liittyvä case, sen videointi ja tuloksen läpikäyminen. Caseen kuuluu 3–10 minuutin oma esitys ja siihen liittyvien yleisöltä tulevien vastaväitteiden, väittämien ja haasteellisten sekä hankalien kysymysten kohtaaminen ja käsittely.


Toisen päivän iltapäivänä Tertta Saarikon tai Jessica Sunin ohjauksella käydään vielä erikseen läpi esiintymisen tärkeitä osa-alueita esiintymispeloista ja maneereista sanattomaan viestintään ja kehon kieleen. Persoonallisuus on ehdoton valtti eikä mikään poiskitkettävä asia! Sisällön hallinnan lisäksi persoonallisuus ja innostuneisuus ovat erittäin tärkeitä asioita, kun esiintyjä haluaa tehdä unohtumattoman ja syvän vaikutuksen.


Valmennettava saa myös vinkkejä siitä, miten hyvä esitys rakennetaan. Miten aloitat, miten lopetat, millaisen sisältörakenteen luot, miten ylläpidät kuulijoiden kiinnostuksen. Apuvälineet käydään myös läpi - ja kuten voimme sanoa, ne ovat todellakin vain apuvälineitä.

1. päivä: Vaikuttamisen perustyökalut yksilötasolla

Riitta Railo

Esittely, aamukahvit ja aloitus:

 • Pinttyneet ajatukset ja asiantuntijat

 • Oppiminen ja tiedon arviointi

 • Videoharjoitus: osallistujien esittäytyminen.

Vaikuttava vuorovaikutus

Mistä varmuus koostuu?

Vaikuttamisen peruspelisäännöt:

 • Ymmärtämisen osatekijät ja yhteisymmärryksen luominen

 • Yhteisymmärryksen kasvaminen vs. ristiriidat.

Kommunikaation osat: vahvistus kommunikaatiojaksossa

Seuraavan päivän esityksen valmistelu ja harjoittelu.

 • Pariharjoitukset, kumpikin erikseen valmentajan kanssa ja palautekeskustelu.

Toimintajakso minkä tahansa asian perille saattamiseksi

Vakuuttava ja tehokas vastaväitteiden ja valitusten käsittely yms. käsittely erilaisissa tilanteissa (kokoukset, esitykset jne.).

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn.

Valvottu perehdyttävä pariharjoitus.

Valmistellut esimerkit etukäteiskyselyn ja muun selvityksen pohjalta.

Seuraavan päivän esityksen valmistelu ja harjoittelu.

2. päivä: Varmista esiintymisesi tehokkuus ja median kohtaaminen

Jessica Suni ja Riitta Railo

 • Pariharjoitukset jatkuvat/kertaus

 • Pariharjoitukset jatkuvat/kertaus

 • Esiintymisharjoitus, videoitava oma esitys (3–4 min)

 • Omaan työhön liittyvä esitys sekä siihen liittyvä kuuntelijoiden käsittely erilaisten hankalienkin vastaväitteiden, väittämien jne. suhteen

 • Videointien läpikäynti ja palautekeskustelut

Esiintymisen pikaharjoituksia (tarvittaessa)

Esiintymisjännityksestä

Sanaton viestintä:

 • Persoonallinen esiintyminen

 • Häiriötekijät: erilaiset maneerit yms.

Mitä hyvä esiintyminen sisältää?

 • Keskity asiaasi ja muista tavoitteesi

Mistä hyvä esitys rakentuu?

 • Aloitus – yleisön tavoittaminen – lopetus

 • Millaista kieltä käytät?

 • Esiintymisen apuvälineet

 • Yksilölliset esiintymisvinkit ennakkokysymysten pohjalta

Esiintymisharjoitus

Median pelisäännöt (sovittaessa)

Loppukeskustelut

 • Miten media toimii? Lehdistö, televisio, radio

 • Mediasuhteet – haastateltavana mediassa

 • Mediakuvan rakentaminen ja rakentuminen

 • Kriisit ja viestintä

Harjoitushaastattelu kameran edessä


Vapaan ilmaisun osuus (sovittaessa)

 • Esitys kameralle ja/tai ryhmälle

 • Ulkoasu ja tyyli (sovittaessa)

Loppukeskustelut

Peruskurssi: ryhmäkoko ja -hinta

Ryhmäkoko 2–3 henkilöä, pienryhmä takaa henkilökohtaisen valmennuksen. Kurssi voi olla sisäinen tai avoin, jolloin osallistujia on eri yrityksistä tai yhteisöistä.

Kahden päivän avoimen kurssin hinta on kahden hengen ryhmässä € 2.950 ALV 0 % henkilöltä ja kolmen hengen ryhmässä € 2.450 ALV 0 %, sisäiset valmennukset tarjouksen mukaan.

 

Hinta sisältää etukäteiskyselyn osallistujille ja sen perusteella tehdyt alkuvalmistelut. Hintaan lisätään Bulevardin kurssinpitopaikan kokouspaketti (tilat, välineet ja ateriat) €460, ALV 0 % sekä tarvittaessa kouluttajien tavanomaiset matka- ja yöpymiskulut ja päivärahat. Hinta ei sisällä kurssilaisten mahdollisia yöpymisiä.

 

Myöhemmin kuin 10 päivää ennen seminaaria tulleista peruutuksista veloitamme koko seminaarin hinnan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuitenkin luovuttaa toiselle henkilölle, mistä pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin.

Lyhyt esiintymistaidon workshop

Tässä valmennuksessa ei ole niinkään kyse esiintymisestä vaan asian esittämisestä, ei runonlausunnasta vaan asiantuntemuksen ja asian perille viemisestä! Näyttelijä Outi Mäenpään sanat kuitenkin toimivat myös tässä: ”esiintyjällä pitää olla pieni ego, mutta suuri itsetunto – eikä suuri ego ja pieni itsetunto”.


Saako jo pelkkä ajatus yleisöstä sinut jännittämään? Mitä ylipäätään ovat maneerit ja miten niistä voisi päästä eroon? Miten käsittelisit hankalat kysymykset, vastaväitteet tai kommentit – positiiviset ja negatiiviset? Pelkkä perusasioiden hallitseminen rauhoittaa ja vie pois jännitystä.

Tämä erilainen workshop auttaa esiintyjää olemaan mukavasti siinä, yleisön edessä, sekä välttämään tavanomaisimmat sudenkuopat ja saamaan yleisön huomion. Se auttaa esiintyjää kehittymään niitä esiintymistilanteita varten, missä hänen on myytävä jokin asia tai tieto eteenpäin ja jossa hän mahdollisesti joutuu kohtaamaan myös suoranaista vastustusta. Hän saa vaikuttamisen perustyökaluja ja pääsee viilaamaan esiintymistaitojaan käytännön tasolla ja useiden toistojen avulla.


Kurssilla käytetään pienemmissä 3–4 hengen ryhmissä videointia oivaltamisen apuvälineenä. Mikäli osallistujia on enimmäismäärä eli 10, tehdään kaikki harjoitukset ilman videota. Esiintymiskertojen runsas lukumäärä ja toistojen määrä on oivaltamis- ja oppimisprosessissa yksi tärkeimpiä elementtejä.

Hinta: Tarjouksen mukaan

Kesto: Yksi päivä


Esiintymistaidon workshopin ohjelma

Aloitus ja tutustuminen


Tehtävä 1

Pinttyneet ideat ja uusien asioiden omaksuminen


Ymmärtäminen ja miten tulla ymmärretyksi?

Miten puhua niin että ihmiset eivät nukahda?

Harjoitus 1 — esittäytyminen

Esiintymistilanteen toimintajakso aloituksesta lopetukseen

Harjoitus 2 — samassa tilassa oleminen 1

Harjoitus 3 — samassa tilassa oleminen 2

Äänenkäytöstä

Harjoitus 4 — samassa tilassa (valmis esitys)

Vastaväitteiden ja hankalien kysymysten käsittely

Harjoitus 5

Harjoitukset pareittain (vahvistus)

Päätösharjoitus 6

Oma esitys powerpointin tai fläppitaulun kanssa

Keskustelu ja loppuyhteenveto


Kerro tilanteestasi ja tarpeestasi, kysy kursseistamme! Soita 09-603533.

Esiintymistaidon kehittäminen / Thierry Laprevote

Training on presentation skills

Two days seminar: How to perform in front of people and be successful?

 

Day 1

How to become more effective on the job or with anything?

What are the Factors behind efficiency?

Learning what those are can make work more pleasurable and rewarding.

What can be learned by observing effective and successful people?

What is responsibility? Many people have a rather unclear and incomplete concept of what it really is.

What can be learned by observing responsible/irresponsible people?

Is it possible to predict what people will do or not do?

How to apply the above to gain more control of your work and people around you?

Control

What is control and what are the factors behind?

Good and bad control and why control gets sometimes a bad name.

How to achieve better focusing and structure by applying the above?

How to increase tolerance of confusion?

How to bring more order into things?

How to increase your personal power?

What is power and what are the factors behind it?

Exercise on the above.

How to apply the above at work and when communicating to people?

How does this relate to responsibility?

What to do with things one cannot control?

Some practical tips on how to handle daily situations at work.

How the above information relates to successful sales?

What is the secret of good PR?

What is PR and what are the Factors behind it?

How to become more successful in dealing with people?

How to handle people who always want to be “right"?

Day 2

The art of talking in front of people


How much can we experience?

What is nervousness and “stage fright” and what to do to overcome these?

Exercises on the above.

How to use what was learned on first day to holding a successful presentation

What is “presence” and how we can improve it.

Presence comes first and then words

Exercises on the above

How to achieve goals?

What is attention?

How to get your audience’s attention?

What is intention?

What is interest and what are the factors behind it?

How to interest your audience?

The Greenhouse analogy

Tips on holding a presentation; do’s and don’ts

What is body language as it applies to talking in front of people?

Exercise and coaching on controlling the body.


Hinta: tarjouksen mukaan.

Valmennuskanavan esimieskoulutus auttaa rakentamaan toimivan työympäristön

Johtaminen ja esimiestyöskentely

Johtamistaito on voimavarojen käytön ja ponnistusten kohdistamisen suunnittelua yhteisesti sovittuun suuntaan sekä suunnitelmien toteuttamista käytännön työskentelyssä. Jokainen esimies kohtaa päivittäin sekä ihmisiin että asioihin liittyviä ongelmia, jotka usein erottamattomasti nivoutuvat toisiinsa. Valmennuskanavan esimieskoulutus tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin.

Yrityksen, osaston tai yksilön on jatkuvasti lunastettava lupauksensa jokapäiväisten onnistumisten kautta. Miten eilinen auttaa nykyhetkessä rakentamaan tulevaisuutta? Usein tilanteet vaativat nopeaa reagoimista! Esimiesvalmennuksessa opitaan käytännöllinen tuotannon ja tulosten seurantajärjestelmä, sen antaman tiedon arvioiminen sekä oikeiden ja tehokkaiden toimenpiteiden valinta.

Esimies joutuu usein olemaan henkilöstöasioissa puun ja kuoren välissä. Pitääkö hänen olla ymmärtäväinen vaiko vaativa? Miten innostaa alaisia ja saada aikaan sitoutumista? Hankalien henkilöstöasioiden kohtaaminen ja käsittely vie paljon esimiehen omaa tuotantoaikaa ja saattaa lisäksi heikentää hänen omaa tehokkuuttaan ja organisointikykyään. Miten siis hallita ja organisoida omat työt? Tämä johtamiskoulutus opettaa, mikä on erilaisten vaadittavien asioiden osalta oikea järjestys. Ensin kuitenkin on hyvä ymmärtää, miksi organisoida ja miten, niin että tulosta syntyy.

Esimieskoulutusta tarjotaan mm. seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Kokkola, Kemi, Joensuu sekä Lappeenranta.


Esimieskoulutukset:

Johtaminen ja esimiestyöskentely jakso I

Kesto: 3 päivää


1. päivä

Tilanneherkkyystaito ihmissuhteissa

Kurssiesittely ja esittäytyminen

Uusien haasteiden kohtaaminen

Pinttyneet ajatukset

Oppiminen ja tiedon arviointi


Miksi työntekijä ei tee niin kuin piti?

Varmuus tehtävien suorittamisessa

Mistä varmuus koostuu?

Ihmisten ymmärtäminen

(Videointi/diagnoosi)

Ymmärtämisen osatekijät

Neuvottelu- ja yhteistyötaidon avain

Intentio vai motivaatio?

Harjoitus

Kommunikaatio

Kommunikaatiokaava

Vahvistuksen merkitys kommunikaatiojaksossa

Pariharjoitus

Vastaväitteet ja erilaiset väittämät neuvottelutilanteessa:

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn

Pariharjoitus /videointi ja tulosten arviointi

Loppukeskustelut ja välitehtävän antaminen.

2. päivä

Tehokas johtaminen 1


Puolueeton päätöksenteko


Tuotannon määrällinen ja laadullinen vaihtoarvo

Tuotannon riittävä vaihtoarvo

Tuote ja osatuote

Perusperiaate: Raha ei ole liiketoiminnan lopputuote

Lopputuotteiden vaihtoarvo: Kultaiset säännöt ja elinvoimaisuus

Käytännön tehtävä


Kannattavuus

Kontrolli = Raha

Ylijäämän kerääminen ja säilyttäminen

Rahan lähteet ja menojen kohteet

Menetetty tulo

Organisaation tuottamattomat alueet

Käytännön tehtävä

Kuntotilat ja seuranta- eli tuotantotilastot

Tuote ja osatuotteet

Tilastojen tekeminen

Kuinka saan muutoksen aikaan, vahvistan positiivista muutosta ja korjaan negatiivista muutosta

Tilastojen ja tapahtumien seuraaminen esimiehen näkökulmasta

Miten erotan oikeat ja väärät tilastot?

Kehityksen seuraaminen

Mitä ja mitkä ovat olemassa olevat toiminnan tilat?

Seurantatilastojen mukaisen kuntotilan määrittäminen

5 toimintojen kuntotilaa

Käytännön toimet eri kuntotiloissa

Harjoitukset


Kontrolli

Harjoitukset


Yhteenveto ja loppukeskustelut.

3. päivä

Tehokas johtaminen 2.


Organisointi


Esittely

Perusperiaatteita organisaatiosta matkalla menestymiseen

Menestyvien ja tyytyväisten ryhmien lait


Organisaation johtaminen

Laadukkaan johtamisen tarkoitus

Businesspotentiaali, kasvutavoitteet, kehittyminen

Käytännön tehtävä


Organisoinnin välttämättömyys määritelmä

Komentolinjat, kommunikaatiolinjat ja tuotteiden virtaus

Organisaatio- vai organisointikaavio?

Miten rakentaa virtaava organisointikaavio?

Harjoitus.

Toimenkuva: tehtäväjako ja vastuualueet

Miksi toimenkuva on välttämätön?

Toimenkuvan merkitys yksilön onnellisuudelle

Toimenkuvan merkitys yritykselle

Onko kaikilla toimenkuvilla lopputuote?

Pätevöittäminen merkittävimpänä kilpailuetuna

Hämmennyksien ja ongelmien pääasiallinen lähde

Motivaation ja sitoutumisen rakentaminen vastuu- ja tehtäväjaolla

Tehtävänjaon seuranta ja valvonta

Harjoitus

Organisointikaavio-malli

Menestyvän yksilön ja/tai ryhmän organisoidut 7 pää- ja 21 alatoimintoa

Miten löydän organisaation pullonkaulan ja mitä sille tulee tehdä?

Organisointi osatuotteiden ja oikeiden tehtävien mukaan

Harjoitus

Kuinka käsitellä työtä?

Harjoitus


Loppukeskustelut ja välitehtävän antaminen.

Johtaminen ja esimiestyöskentely, jakso II

Kesto: 2 päivää


4. päivä

Tilanneherkkyystaito ihmissuhteissa 2


Kertaus/välitehtävän purku


Ihmistuntemus ja onnistuminen esimiehenä

Aaltopituus ja tunnesävyt: miten arvioida ja ennustaa ihmisten käyttäytymistä

Harjoitus

“Kahden minuutin psykometri”

Sosiaalinen ja antisosiaalinen henkilö

Miksi on tärkeä erottaa kyseiset henkilöt mieluimmin jo rekrytointivaiheessa?

Harjoitus


Kuinka myydä idea tai ajatus toiselle?

Pariharjoitus / videointi

Valitusten ja negatiivisen palautteen käsittely

Pariharjoitus/ videointi

Organisaation kommunikaatio

Hämmennyksen lähteet

Rakentava kommunikaatio

Kommunikaatiojakso

Partikkelivirtaus yksin määrää voiman

Kommunikaation laatu ja nopeus

Esimiehen kahdeksan timanttista sääntöä

Työ ja stressi

Etiikka

Etiikka ja eri elämän alueet

Etiikka ja tuottavuus, vaihto

Etiikan tarkoitus yksilön ja organisaation kannalta

Käytännön tehtävä


Yhteenveto ja keskustelut.

5. päivä

Tehokas johtaminen 3


Suunnittelu


Kertaus/välitehtävän purku


Hallinnolliset osa-alueet ja tärkeysjärjestys

Asioiden hoidon tärkeysjärjestys

10 osa-alueen hallintoasteikko suunnittelun apuvälineenä

Osa-alueiden yhteensovittaminen ja hiominen

Käytännön ryhmäharjoitus

Henkilöjohtamisesta

Harjoitus


Innostaminen ja pelit

Harjoitus

Turhaa työtä aiheuttavat asiat

Mistä turha työ aiheutuu?

Piilossa olevan turhan työn tunnusmerkit

Pätevyyden puute työtehtävissä

“Hei, sinä siellä!” -organisaatio

Pätevöityminen = kontrolli

Harjoitus


Yhteenveto ja loppukeskustelut.


Kurssi: Yleistä ja hinnat


Tyyppi

Voi olla avoin, jolloin osallistujia on useista yrityksistä, tai yrityskohtainen. Kun ryhmä koostuu useamman ja yhteisesti sovitun yrityksen henkilöistä, sekä seminaarihinta että kulut jaetaan osallistujien lukumäärän suhteessa.

Ohjelma, yleistä

Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta ja yhteensä viidestä seminaaripäivästä. Ensimmäinen jakso on kolmepäiväinen ja toinen jakso kaksipäiväinen.

 

Tarpeen vaatiessa järjestetään erikseen lisäksi päivän mittainen Syventävä jakso, jolloin käydään läpi sovittuja asioita lisää ja syvemmin. Silloin myös seurataan, miten aikaisemmat asiat on otettu käytäntöön. Toivomuksen mukaan autamme myös erilaisten kurssin pohjalta tehtävien muutosten ja korjausten tekemisessä.

 

Ohjelman päivärytmitys voidaan myös sopia tarpeen mukaan erilaiseksi. Samoin sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä soveltuvasti.

 

Osallistujamäärä: 4-8 henkeä/ryhmä.

 

Hinta sopimuksen mukaan.

Räätälöitynä sopimuksen mukaan.

 

ALV 0 %, hinta ei sisällä kurssinpitopaikan kokouspakettia (tilat ja ateriat) eikä kurssilaisten mahdollisia yöpymisiä, ei myöskään kouluttajien matkoja, yöpymistä tai päivärahaa. Mikäli kurssilla on osallistujia useista yrityksistä, seminaarihinta ja kulut jaetaan osallistujamäärien suhteessa.

Kurssimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen. Kulut laskutetaan jälkikäteen tai sopimuksen mukaan.

 

Mikäli mahdollinen peruutus tulee meille myöhemmin kuin kaksi viikkoa (14 p.) ennen koko koulutuksen alkua, veloitamme koko osallistumismaksun. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa myös yrityksen toiselle henkilölle paitsi ei mielellään kesken kurssin eli 2. tai 3. jakson ollessa kyseessä. Mikäli peruutus tapahtuu 30 päivää ennen sovittua seminaaria, peritään peruutusmaksu 15 % koko osuudesta.

Valmennuskanavan yhteistyökoulutus parantaa yrityksesi tuottavuutta

Mihin perustuu hyvä yhteistyö esimiesten tai kollegojen kanssa? Minkälaisia taitoja siihen tarvitaan? Voiko yhteistyökykyä kehittää? Nimittäin kun ryhmän kesken on riitaa, niin suuri osa huomiosta on organisaation sisällä eikä ulospäin kuten kuuluisi. Valmennuskanavan yhteistyökoulutus tarjoaa ratkaisuja organisaation toimintaan. Yhteistyökoulutusta järjestetään mm. seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Kokkola, Kemi, Joensuu sekä Lappeenranta.

Kommunikaatio ihmisten välillä aiheuttaa joskus ongelmia

Oikea ratkaisu ei ole taistella edes sanan säilällä, mutta ei sen puoleen vaietakaan. Mitä siis voisimme tehdä parantaaksemme ihmissuhteita? Voiko toisia ihmisiä ollenkaan ymmärtää ja vallankin, mitä on tehtävissä?

Siinä missä yhteiset saunaillat eivät ole tuottaneet toivottua tulosta yhteistyökyvyn ja sitä kautta tuottavuuden kohottamisessa, toimiva ihmistä ja ihmissuhteiden parantamista koskeva tieto sen sijaan voi tehdä ihmeitä.

 

Ohjelma, yleistä:

Yhteistyökoulutuksen ensimmäinen vaihe kestää puolitoista päivää. Väliharjoituksessa tarkastellaan opittuja asioita käytännön elämässä; työpaikalla ja kotonakin.

 

Kertaus on vanhastaan opintojen ja tietenkin oivallusten äiti. Reilun kuukauden kuluttua pidetään päivän mittainen kurssipäivä, jolloin kerrataan, käydään läpi käytännön kotitehtävät ja mietitään myös uusia asioita mm. henkilökohtaisen etiikan ja vastuun tiimoilta.

 

Koko yhteistyökoulutus sisältää selkeät ja määritellyt kommunikaatioharjoitukset, mm. väittämien ja eriävien mielipiteiden sekä erityyppisten valitusten käsittelystä. Seminaarinvetäjä tarkistaa henkilökohtaisesti kunkin edistymisen harjoituksissa.

 

Tyyppi: Yrityskohtainen

Kohderyhmä:

Esimiehet, tiimien vetäjät ja jäsenet, asiantuntijat, kouluttajat sekä kaikki henkilöt, jotka haluavat kehittää yhteistyötaitojaan, itsensä sekä muiden ihmisten ymmärtämistä ja vaikuttamiskykyään

Lopputulos:

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää sekä itseään että vastapuolta paremmin erilaisissa kommunikaatiotilanteissa eli hän osaa kommunikoida toisen kanssa paremmin.


Hän osaa käsitellä hankalissakin tilanteissa muita ihmisiä hyvin. Hän uskaltaa myös kohdata vaikeitakin tilanteita entistä paremmin, koska ei anna niiden lopulta vaikuttaa omaa oloaan huonontavasti tai lamauttavasti. Hän osaa paremmin kuunnella toista ihmistä ja myös saada hänet puhumaan. Hän kykenee viemään eteenpäin omia ideoitaan ja/tai yrityksen tuotteita myyvällä tavalla tyrkyttämättä tai loukkaamatta toista osapuolta.


Kurssilaisen halu ja kyky ottaa vastuuta yhteistyön onnistumisesta paranee. Hän saa toisen ihmisen kommunikaatiotilanteissa tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi ja siten helpommin myös itse vietyä eteenpäin omaa ideaansa. Hän ymmärtää henkilökohtaisen etiikan merkityksen elämäänsä.


Ryhmäkoko: 4-10 henkilöä.


Hinta: sopimuksen mukaan.


Yhteistyökumppaneita:

Elido

Asennesiivous

Production Software