Johtaminen ja esimiestyöskentely jakso I

(3 päivää)

1. Päivä

Tilanneherkkyystaito ihmissuhteissa

Kurssiesittely ja esittäytyminen

Uusien haasteiden kohtaaminen 

Pinttyneet ajatukset

Oppiminen ja tiedon arviointi

Miksi työntekijä ei tee niin kuin piti 

Varmuus tehtävien suorittamisessa

Mistä varmuus koostuu

Ihmisten ymmärtäminen 

(Videointi/diagnoosi)

Ymmärtämisen osatekijät

Neuvottelu- ja yhteistyötaidon avain

Intentio vai motivaatio?

Harjoitus

Kommunikaatio 

Kommunikaatiokaava

Vahvistuksen merkitys kommunikaatiojaksossa

Pariharjoitus

Vastaväitteet ja erilaiset väittämät neuvottelutilanteessa:

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn

Pariharjoitus /Videointi ja tulosten arviointi

Loppukeskustelut ja välitehtävän antaminen

2. Päivä

Tehokas johtaminen 1

Puolueeton päätöksenteko

Tuotannon määrällinen ja laadullinen vaihtoarvo 

Tuotannon riittävä vaihtoarvo

Tuote ja osatuote

Perusperiaate: Raha ei ole liiketoiminnan lopputuote

Lopputuotteiden vaihtoarvo: Kultaiset säännöt ja elinvoimaisuus

Käytännön tehtävä

Kannattavuus

Kontrolli = Raha

Ylijäämän kerääminen ja säilyttäminen

Rahan lähteet ja menojen kohteet

Menetetty tulo

Organisaation tuottamattomat alueet

Käytännön tehtävä

Kuntotilat ja seuranta- eli tuotantotilastot 

Tuote ja osatuotteet

Tilastojen tekeminen

Kuinka saan muutoksen aikaan, vahvistan positiivista muutosta ja korjaan negatiivista muutosta

Tilastojen ja tapahtumien seuraaminen esimiehen näkökulmasta

Miten erotan oikeat ja väärät tilastot

Kehityksen seuraaminen

Mitä ja mitkä ovat olemassa olevat toiminnan tilat

Seurantatilastojen mukaisen kuntotilan määrittäminen

5 toimintojen kuntotilaa

Käytännön toimet eri kuntotiloissa

Harjoitukset

Kontrolli

Harjoitukset

Yhteenveto ja loppukeskustelut

3. Päivä

Tehokas johtaminen 2.

Organisointi

Esittely 

Perusperiaatteita organisaatiosta matkalla menestymiseen

Menestyvien ja tyytyväisten ryhmien lait

Organisaation johtaminen

Laadukkaan johtamisen tarkoitus

Businesspotentiaali, kasvutavoitteet, kehittyminen

Käytännön tehtävä

Organisoinnin välttämättömyys määritelmä 

Komentolinjat, kommunikaatiolinjat ja tuotteiden virtaus

Organisaatio- vai organisointikaavio?

Miten rakentaa virtaava organisointikaavio

Harjoitus

Toimenkuva: tehtäväjako ja vastuualueet 

Miksi toimenkuva on välttämätön?

Toimenkuvan merkitys yksilön onnellisuudelle

Toimenkuvan merkitys yritykselle

Onko kaikilla toimenkuvilla lopputuote?

Pätevöittäminen merkittävimpänä kilpailuetuna

Hämmennyksien ja ongelmien pääasiallinen lähde

Motivaation ja sitoutumisen rakentaminen vastuu- ja tehtäväjaolla

Tehtävänjaon seuranta ja valvonta

Harjoitus

Organisointikaavio – malli 

Menestyvän yksilön ja/tai ryhmän organisoidut 7 pää- ja 21 alatoimintoa

Miten löydän organisaation pullonkaulan ja mitä sille tulee tehdä

Organisointi osatuotteiden ja oikeiden tehtävien mukaan

Harjoitus

Kuinka käsitellä työtä 

Harjoitus

Loppukeskustelut ja välitehtävän antaminen

 http://www.alnilam.fi