Kurssimetodit

Tarkkailu on alun perin kertonut henkilölle, että jotain tulisi tehdä. Tämän oikean lähtökohdan, opiskelun ja harjoittelun kautta saavutetaan oivallus. Jokaisella osallistujalla on oma vastuu tiedon omaksumisessa ja käytössä. Kun osallistuja tiedostaan vastuunsa näissä asioissa ja tietoisesti alkaa kokeilla oppimaansa tietoa, siitä voi tulla taitoa! Vasta käytäntö kertoo sen, onko valmennuksen asioista ollut hyötyä. Valmentajan tehtävä on toisaalta avata valmennettavan sisäiset silmät tarkkailuun, jotta hän voi havaita omassa elämässään ne asiat mitä käydään läpi.

Taito ei ole sattumaa.

Tieto luo tuskaa vain silloin, kun tiedon tärkeys, toimivuus ja soveltaminen on oivallettu – mutta sitä ei käytetä. Tietämättömyyden suojaan ei ole enää paluuta.

Pätevyys missä tahansa aiheessa koostuu opiskelusta, harjoittelusta ja tarkkailusta. Jokaisen kurssin alussa on lyhyt johdatus oppimiseen ja opiskeluteknologiaan. Sen jälkeen luennoilla opiskellaan ensin yleispätevät perustiedot käsiteltävistä asioista. Esimerkit ainoastaan valottavat tietoa käytännön elämässä, ne eivät toimi tiedon pohjana. Opetus muodostuu luentojen ja keskustelujen vuorottelusta.

Harjoitukset ovat aluksi täsmällisiä ja määriteltyjä, mutta pääasiassa kurssilaisten omaan alaan liittyviä. Omien tilanteiden, myyntivalmennuksessa esim. tuotteen tai asiakaskunnan, mukaan harjoitellaan soveltamista, kun perustaidot on hankittu.

Videointi on tärkeää erityisesti, kun kyseessä on esiintymisvalmennus, myyntikoulutus sekä esimiestaidon kehittäminen. Seminaarien aluksi videointi selvittää tarvittaessa kunkin osallistujan kohdalla “diagnoosin”. Harjoitusten videointi auttaa hahmottamaan asiat, korjaamaan puutteet ja mutta - eikä vähäisin asia ollenkaan - näyttää konkreettisesti myös onnistuneet suoritukset!

Kurssijaksojen välisenä aikana osallistujat tarkkailevat opittuja asioita paitsi ympäristöä havainnoiden ja muistiinpanoja tehden myös välitehtävän avulla. Kaikkien uusien ideoiden ja ajatusten viimeinen testi on tiukka: toimiiko opittu asia käytännössä.

Vuorovaikutustaito ja vaikuttava kommunikaatio

Kaikilla kursseillamme koulutus tapahtuu pienissä mieluiten 3-5 hengen ryhmissä. Esiintymisvalmennuksissa on usein vain kaksi osallistujaa, se voi myös olla kokonaan yksilövalmennusta. Kurssin vetäjän ja osanottajien välinen vuorovaikutus ja vetäjän vahva mukanaolo harjoituksissa on keskeisessä asemassa.

Valmennuskanavan kursseja järjestetään mm. seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Kokkola, Kemi, Joensuu sekä Lappeenranta