Myynti- ja neuvottelutaidon avaimet

Oletko neuvotteluissa joskus ihmetellyt sitä pientä eroa, mikä on onnistuneiden ja epäonnistuneiden neuvotteluiden välillä? Miksi kaikki tuntuu toisinaan helpolta ja välillä taas voimaa tai kykyä tulla ymmärretyksi ei tunnu millään löytyvän? Tai miksi joku myyjä ei saa aikaan tulosta, vaikka esitteleekin tuotteen tai palvelun asiantuntevasti ja tehokkaasti ohjeita noudattaen? Toinen taas saa päätöksen aikaan näennäisen helposti ja vaivattomasti. Voiko siis ihmisten käyttäytymistä ollenkaan ymmärtää ja varsinkin: voiko siihen vaikuttaa? Valmennuskanavan myyntikoulutus auttaa.

Miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, entä selviytyä hankalista tilanteista?

Kokemus ei korvaa myyntikoulutusta – eikä koulutus kokemusta! Uudet myyjät tarvitsevat tietoa ja harjoitusta taitojensa kartuttamiseksi. Kokeneet myyjät kaipaavat uutta ja virkistävää näkökulmaa ja “ahaa-elämyksiä”. Myyntivalmennus antaa varmuutta myyntityöhön ja muihin neuvottelutilanteisiin.

Tilanneherkkyystaidon kehittäminen myynti- ja neuvottelutilanteissa sekä oman työskentelyn hallinta

Kohderyhmä

Kaikki myyjät ja myynnin rajapinnassa olevat sekä kaikki muut henkilöt, jotka haluavat kehittää myynti- ja neuvottelutaitojaan.

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin sekä itseään että vastapuolta erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Sen pohjalta hän uskaltaa kohdata hankaliakin vuorovaikutustilanteita entistä paremmin, koska osaa käsitellä ja hoitaa ne paremmin eikä anna niiden vaikuttaa omaa oloaan huonontavasti tai lamauttavasti. Hän kykenee myymään yrityksen tuotteita tyrkyttämättä tai loukkaamatta toista osapuolta. Hän kykenee ottamaan vastuun siitä, että osaa myydä tuotteen tai idean myös ennakkoluuloiselle asiakkaalle. Hän saa toisen ihmisen tuntemaan itsensä kommunikaatiotilanteissa tärkeäksi ja arvokkaaksi. Siksi hän saa autettua asiakasta helpommin ostopäätökseen. Hän kykenee näin myös pitkiin asiakassuhteisiin. Hän ymmärtää henkilökohtaisen etiikan merkityksen elämäänsä ja tuloksiinsa.

Tällä kurssilla opitaan käytännöllinen tuotannon ja tulosten seurantajärjestelmä, sen antaman tiedon arvioiminen sekä oikeiden ja tehokkaiden toimenpiteiden valinta. Myyjälle siitä on hyötyä oman työskentelyn hallinnassa ja myynnin esimiehelle se toimii myös puolueettomana päätöksenvälineenä.

I JAKSO 2 päivää, klo 9.00…n. 17.00

MYYJÄN PERUSTYÖKALUT

1. PÄIVÄ:

Pinttyneet ajatukset ja asiantuntijat

Oppiminen ja tiedon arviointi

Myynnin määritelmä

Myynnin toimintajakso

Kontrolli

Videointi: ”diagnoosi”

Ihmistuntemus ja onnistuminen myyjänä

Yhteisymmärryksen luominen: ymmärtämisen osatekijät

Myynti- ja neuvottelutaidon avain

Intentio ja motivaatio

Kommunikaatio: Kommunikaation osat

Vahvistuksen merkitys kommunikaatiojaksossa

Pariharjoitukset ja palautekeskustelu

2. PÄIVÄ:

Motto: Harjoitus tekee mestarin

VAIHTO työelämässä ja asiakassuhteissa

Etiikka työelämässä

Henkilökohtainen etiikka

Myynnin toimintajakso…

Vastaväitteet myynti- ja neuvottelutilanteissa

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn

Pariharjoitukset

1. yleinen

2. oma tapaus: henkilön käsittely erilaisten vastaväitteiden ja väittämien suhteen

Videointi ja palautekeskustelut

Kaupan päättämisestä ja siihen ryhtymisestä

”HANKALAT” ASIAKKAAT ERILAISISSA MYYNTITILANTEISSA:

”VEISTAUS” eli miten säilyttää itsetunto, pitää mieli korkealla ja samalla mahdollisesti myös herättää asiakkaan halu tuotteeseen tulevaisuudessa

Pariharjoitukset/videointi/palautekeskustelut

Välitehtävän antaminen ja loppukeskustelu

Väliaikana osallistujat ovat tarpeen mukaan yhteydessä seminaarinvetäjään.

II JAKSO 2 päivää, klo 9.00…n. 17.00

3. PÄIVÄ

OMAN TYÖSKENTELYN HALLINTA JA INNOSTUKSEN SÄILYTTÄMINEN

Tuote ja osatuotteet

Tilastojen tekeminen

Harjoitus

Tilastojen ja tapahtumien seuraaminen

Miten erotan oikeat ja väärät tilastot

Kehityksen seuraaminen ja trendit

Harjoitus

Olemassa olevat toiminnan tilat

Viisi toimintojen kuntotilaa

Seurantatilastojen mukaisen kuntotilan määrittäminen

Käytännön toimet eri kuntotiloissa:

Kuinka saan muutoksen aikaan, vahvistan positiivista muutosta ja korjaan negatiivista muutosta

Harjoitus

LOPPUKESKUSTELUT

4. PÄIVÄ

Motto: Kertaus on opintojen äiti

Ihmistuntemus ja onnistuminen myyjänä:

Aaltopituus ja tunnesävyt

Ihmisten arvioimisesta ja ymmärtämisestä sekä hyvästä käsittelystä

Pariharjoitukset

Vastaväitteet myynti- ja neuvottelutilanteissa

Välitehtävän läpikäynti ja sen pohjalta jatkotyöskentely, minkä tuloksena lopullinen oma henkilökohtainen työkalu asiakkaan käsittelyyn tiettyjen vastaväitteiden suhteen

Kertausharjoitukset tarvittaessa

Vahvan ja pinttyneen ennakkokäsityksen muuttaminen

Pariharjoitukset omin tapauksin

Videointi, tulosten arviointi ja palautekeskustelut

Valitusten käsittely – Miten asiakkaita ei menetetä

Pariharjoitukset, videointi ja palaute

LOPPUKESKUSTELUT

HINTA

€ 2.200 /päivä (yrityskohtainen) tai € 2.400/henkilö (avoimissa)

ALV 0 %, hinta ei sisällä kurssinpitopaikan kokouspakettia (tilat ja ateriat) eikä kurssilaisten mahdollisia yöpymisiä, kouluttajien matkakuluja, yöpymistä tai päivärahaa (Helsingin ulkopuolella).

Mikäli kurssilla on osallistujia useista yrityksistä, seminaarihinta ja kulut jaetaan osallistujamäärien suhteessa. Osallistujamäärä on avoimissa vain 3-5, koska tietyt kurssiosiot räätälöidään kullekin osallistujalle/yritykselle. Yrityskohtaisissa seminaareissa osallistujamäärä voi tämän kurssin kohdalla olla 3-7.

Kurssimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen. Kulut laskutetaan samalla sikäli kuin ovat tiedossa tai jälkikäteen. Mikäli mahdollinen peruutus tulee meille myöhemmin kuin kaksi viikkoa (14 p.) ennen koko koulutuksen alkua, veloitamme koko osallistumismaksun. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa myös yrityksen toiselle henkilölle, joskaan ei kesken kurssin. Mikäli peruutus tapahtuu 30 päivää ennen sovittua seminaaria, peritään peruutusmaksu 15 % koko osuudesta.