Myynti- ja esiintymistaidon valmennus

(Lyhyt oppimäärä)

Tämä myyntivalmennuksemme keskittyy olennaiseen: miten saan viestini perille ja kuinka pystyn vaikuttamaan myynnin esteistä vastapuolen ennakkonäkemyksiin ja –asenteisiin sekä erilaisiin vastaväitteisiin. Uudet myyjät tarvitsevat tietoa ja harjoitusta taitojensa kartuttamiseksi. Tämä valmennuksemme on se perusta, jolle rakennetaan muu myyntikoulutus – ja myyntitapaaminen. Kokeneet myyjät taas kaipaavat uutta ja virkistävää näkökulmaa ja “ahaa-elämyksiä”. Nyt on kysymys siitä, kuinka olla varma ja asiansa takana – mutta ei silti päällekäyvä myyntitykki…

Kohderyhmä

Kaikki myyjät ja myynnin rajapinnassa olevat sekä kaikki muut henkilöt, jotka haluavat kehittää myynti- ja neuvottelutaitojaan sekä niihin liittyviä esiintymistaitoja.

Tavoite kurssin jälkeen

Valmennettu henkilö uskaltaa kohdata hankaliakin vuorovaikutustilanteita entistä paremmin. Hän kykenee myymään yrityksen tuotteita tyrkyttämättä tai loukkaamatta toista osapuolta. Hän kykenee ottamaan vastuun siitä, että osaa myydä tuotteen tai idean myös ennakkoluuloiselle asiakkaalle. Hän saa toisen ihmisen tuntemaan itsensä kommunikaatiotilanteissa tärkeäksi ja arvokkaaksi. Siksi hän saa autettua asiakasta helpommin ostopäätökseen. Hän kykenee näin myös pitkiin asiakassuhteisiin. Hän osaa esiintyä pienelle ryhmälle mukavasti ja luontevasti ottaen kuulijat huomioon oikealla tavalla.

Hinta

€ 1.400 per henkilö, koko kurssi, ALV 0 %, + kurssipaikan kokouspaketti ruokineen. Ryhmän koko on vähintään 3, yksilöllisesti valvottujen harjoitusten takia enintään 5. Alla olevaa malliohjelmaa muokataan sen mukaan, mitä osallistujille täyttämä etukäteiskysely kertoo täsmällisemmin heidän tarpeistaan ja toiveistaan.

1. päivä:

Myyjän perustyökalut

Tervetulokahvit

Pinttyneet ajatukset ja asiantuntijat

Esittäytymisestä/esittäytyminen (ensin myyt itsesi)

Videointi

Oppiminen ja tiedon arviointi

Myynnin määritelmä

Myynnin toimintajakso

Kontrolli myynnin toimintajaksossa

Videointi: ”diagnoosi”

Ihmistuntemus ja onnistuminen myyjänä

Ymmärtämisen osatekijät

Lounas

Myynti- ja neuvottelutaidon avain = yhteistyötaidon avain

Intentio ja motivaatio

Iltapäiväkahvit

Kommunikaatio: Kommunikaation osat

Vahvistuksen merkitys kommunikaatiojaksossa

Valvotut pariharjoitukset ja palautekeskustelu

2. päivä:

Myyntiklinikka

Motto: Harjoitus tekee mestarin

Esiintymisen pikaharjoituksia

Myynnin toimintajakso…

Vastaväitteiden ja väittämien käsittely myynti- ja neuvottelutilanteissa

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn

Valvotut pariharjoitukset,

1. yleinen (valmis tehtävä),

2. omien myyntitilanteiden ja kokemusten mukainen

Videointi, tulosten arviointi ja palautekeskustelut

Kaupan päättämisestä ja siihen ryhtymisestä

Kun asiakas ei osaa päättää ja "venkoilee"…

”WEISTAUS” eli miten säilyttää itsetunto, pitää mieli korkealla ja samalla mahdollisesti myös herättää asiakkaan halu tuotteeseen tulevaisuudessa

Pariharjoitukset

Valitusten käsittely – Miten asiakkaita ei menetetä

(Pariharjoituksia, valinnainen)

Esiintymisharjoituksia (Yksilöharjoituksia, valinnainen)

Pätevyydestä:

Ihminen pysyy elossa ja menestyy samassa suhteessa kun hän on kulloisessakin asiassa tai aiheessa pätevä. Hän epäonnistuu siinä määrin kuin on siinä epäpätevä. Mistä pätevyys koostuu? Vastaus: ko. aiheen opiskelusta, harjoittelusta ja usein myös tarkkailusta.

_______________


http://www.asennesiivous.fi