Myynti- ja neuvottelutaidon avaimet Myynti- ja esiintymistaidon valmennus

Valmennuskanavan myyntikoulutus tehostaa kaupankäyntiä

VALMENNUSKANAVAN MYYNTIKOULUTUS: TAITO EI OLE SATTUMAA

Myymisessä kuten monessa muussakin asenne ratkaisee. Tuhat vuotta sitten vanhan englannin “sell”, myydä, tarkoitti auttamista tai antamista. Nykyään se sanakirjan mukaan tarkoittaa jopa pettämistä, rahasta. Suomen kielessä sana “huijata” tarkoitti alun perin vaihtokaupan käymistä. Nykyään ko. sana siis tarkoittaa pelkästään pettämistä. Mitä on matkalla tapahtunut – jonkin asteinen asenteenmuutos? Vai eettinen täyskäännös?

Entäpä jos määrittelisimme myymisen uudelleen pikemminkin auttamiseksi, josta saadaan vaihtokauppana rahaa? Eihän myyjä muuten pysyisikään elossa eikä yritys markkinoilla – auttamassa tuotteillaan asiakkaita heidän pulmissaan ja tarpeissaan. Jos sopimuksen pohjana on oltava yhteisymmärrys, niin voiko sitä muulla tavoin saavuttaakaan?

Myyntivalmennuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat vastaväitteiden käsittelyn sekä kaupanpäättämisen tehostamisen valmentaminen. Valmennuskanavan myyntikoulutus perustuu siihen johtoajatukseen, että ostopäätös syntyy asteittain yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kaupan saaminen edellyttää sopimusta. Sopimusta edeltää yhteisymmärrys. Yhteisymmärrys siis kasvaa myyjän oikeiden toimien ansiosta asteittain kohti kaupanpäättämistä ja sopimusta. Mikäli myyjä hallitsee oikean kommunikaation säännöt ja osaa pitää tilanteen hallussaan, hän myös osaa kontrolloidusti auttaa asiakastaan tekemään lopulta ostopäätöksen.

Useimmiten tärkeimmät ja järeimmät mutta myös toisaalta eniten ostohalua ennakoivat ja ilmaisevat vastaväitteet tai muut väittämät saattavat pelästyttää myyjän. Asiakkaan ostohalu on kasvanut – mutta toisaalta myös epäröinti. Moni asiakas pelkää tehdä lopullista päätöstä, vaikka myyjä olisikin ansiokkaasti herättänyt hänen ostohalunsa. Myyjällä on vastassaan myös asiakkaan pelko huijatuksi tulemisesta.

Kokemus ei korvaa myyntikoulutusta – eikä koulutus myyntikokemusta!

Myyjän taito käsitellä alansa vastaväitteet on kilpailukyvyn kannalta ratkaiseva. Valmennuskanavan myyntikoulutus keskittyy paljon juuri vastaväitteiden oikeaan käsittelyyn. Asiakas ei voi olla varma ja luottavainen ostopäätöksen tekijä, mikäli myyjä ei hänestä tunnu varmalta. Tuloksellinen myyntitaito ei synny pelkästään tuotetuntemuksesta, vaikka niin mieluusti uskotaankin. Varmuus on myös käytöksen ja ihmisten käsittelyn varmuutta.

Myyjän sitkeys ja sinnikkyys ovat toisaalta hyviä ominaisuuksia, mutta mikä saa aikaan tuputtavan ja päällekäyvän myyjän? Miten liian innokkaasta myyjästä voi tulla asiakkaan mielessä myyntihuijari? Asiakashan mieluummin ostaa kuin että hänelle myydään.

Se, kuinka usein myyjä myös rohkenee kysyä kauppaa, on suoraan verrannollinen saatujen kauppojen määrään. Myyjä ei voi vain odottaa, että asiakas ymmärtää ostaa. Kaupanpäättämisen tehostaminen on tärkeä myyntikoulutuksemme osa-alue. Taitava myyjä tietää milloin asiakas on valmis ostopäätökseen.

Myyjä, joka hallitsee hyvän kommunikaation perusteet ja myös käyttää niitä, saa jokaisen asiakkaan tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Siinä ovat myös avaimet pysyvän asiakassuhteen luomiseksi.

Aristoteles on sanonut, että kun näkee jonkun hallitsevan tietyn taidon, se on myös silloin opittavissa ja opetettavissa. Myyntikoulutuksen tarkoitus on opettaa myyjää myymisen taidossa – myymisen oikeassa merkityksessä.

Taito ei ole sattumaa.

Myyntikoulutusta ja myyntivalmennusta tarjotaan mm. seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Kokkola, Kemi, Joensuu sekä Lappeenranta.

“… myös esimieheni, vaikka ‘vanha konkari’ jo olikin, piti kurssia erittäin hyödyllisenä. Ja kun viime keväänä palkkasimme uuden vahvistuksen myyntiporukkaamme passitin hänetkin Riitan oppiin lähes siltä seisomalta.

Valmennuskanavan myyntikurssi auttaa kehittämään työskentelytapoja oman persoonallisuuden puitteissa. Siellä ei yritetä lokeroida ihmistä ‘myyjän muottiin’, vaan tuetaan osallistujan kehittymistä omannäköiseksi myyntityön osaajaksi…”

Lue koko palaute tästä

Lisää suosituksia löydät täältä.