Varma ja vakuuttava esiintyminen (ja median kohtaaminen)

Tämä kaksipäiväinen valmennus auttaa lisäämään osallistujan esiintymisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Mikä tärkeintä, se auttaa havaitsemaan kuinka kohdata kulloinenkin yleisö sen vaatimalla oikealla tavalla, myös haastavissa tilanteissa.

Valmennukseen sisältyy yksilötasolla tapahtuvan henkilökohtaisen vaikuttamisen ja hyvän esiintymisen tietopaketti sekä viestintäharjoituksia, keskustelua, palautteen antamista, tietoiskuja ja videoituja esiintymisharjoituksia. Kouluttajina toimivat ensimmäisenä ja toisena päivänä vuorovaikutuskouluttaja, ekonomi Riitta Railo ja lisäksi toisena päivänä joko tv-ohjaaja, toimittaja Tertta Saarikko tai toimittaja, kulttuurituottaja Jessica Suni.

Ensimmäisenä ja toisena päivänä käsitellään henkilökohtaisen vaikuttamisen perustyökaluja yksilötasolla, kun ”vakuutettavana” on asiakas, alainen tai jonkun muun sidosryhmän edustaja ja kun omaa asiaa pitää saada hyvässä hengessä nopeasti eteenpäin – eli itse asiassa myytyä asioita.

Esiintymistä tarkastellaan erityisesti myös vastaanottajan kannalta. Miten viesti menee perille? Miten kannattaa käsitellä hankalia tilanteita ja vastaväitteitä, suoranaista pottuilua tai miten vastata hankaliin kysymyksiin, jotka itse asiassa eivät tarkoitusperältään edes ole kysymyksiä? Ne voivat saada esiintyjän kiusalliseen tilanteeseen ja jopa menettämään tilanteen hallinnan. Pelkästään sellaisiin tilanteisiin varautuminen valmennuksessa saatavilla työkaluilla voi vähentää esiintymispelkoja huomattavasti! Esiintymisharjoituksia tehdään runsaasti.

Lopputyönä on omaan työhön liittyvä case, sen videointi ja tuloksen läpikäyminen. Caseen kuuluu 3-10 minuutin oma esitys ja siihen liittyvien yleisöltä tulevien vastaväitteiden, väittämien ja haasteellisten sekä hankalien kysymysten kohtaaminen ja käsittely.

Toisen päivän iltapäivänä Tertta Saarikon tai Jessica Sunin ohjauksella käydään vielä erikseen läpi esiintymisen tärkeitä osa-alueita esiintymispeloista ja maneereista sanattomaan viestintään ja kehon kieleen. Persoonallisuus on ehdoton valtti eikä mikään poiskitkettävä asia! Sisällön hallinnan lisäksi persoonallisuus ja innostuneisuus ovat erittäin tärkeitä asioita, kun esiintyjä haluaa tehdä unohtumattoman ja syvän vaikutuksen.

Valmennettava saa myös vinkkejä siitä, miten hyvä esitys rakennetaan. Miten aloitat, miten lopetat, millaisen sisältörakenteen luot, miten ylläpidät kuulijoiden kiinnostuksen. Apuvälineet käydään myös läpi - ja kuten voimme sanoa, ne ovat todellakin vain apuvälineitä.


1. päivä: Vaikuttamisen perustyökalut yksilötasolla

Riitta Railo

Esittely, aamukahvit ja aloitus

 • Pinttyneet ajatukset ja asiantuntijat
 • Oppiminen ja tiedon arviointi
 • Videoharjoitus: osallistujien esittäytyminen

Vaikuttava vuorovaikutus

Mistä varmuus koostuu?

Vaikuttamisen peruspelisäännöt:

 • Ymmärtämisen osatekijät ja yhteisymmärryksen luominen
 • Yhteisymmärryksen kasvaminen vs. ristiriidat

Kommunikaation osat: vahvistus kommunikaatiojaksossa

 • Pariharjoitukset, kumpikin erikseen valmentajan kanssa ja palautekeskustelu

Toimintajakso minkä tahansa asian perille saattamiseksi 

Vakuuttava ja tehokas vastaväitteiden ja valitusten käsittely yms. käsittely erilaisissa tilanteissa (kokoukset, esitykset jne.)

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn
Valvottu perehdyttävä pariharjoitus
Valmistellut esimerkit etukäteiskyselyn ja muun selvityksen pohjalta
Seuraavan päivän esityksen valmistelu ja harjoittelu

2. päivä: Varmista esiintymisesi tehokkuus ja median kohtaaminen

Jessica Suni ja Riitta Railo

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen verrattuna vastaväitteen käsittelyyn
Pariharjoitukset jatkuvat/kertaus
Esiintymisharjoitus, videoitava oma esitys (3-4 min)
Omaan työhön liittyvä esitys sekä siihen liittyvä kuuntelijoiden käsittely erilaisten hankalienkin vastaväitteiden, väittämien jne. suhteen
Videointien läpikäynti ja palautekeskustelut

Esiintymisen pikaharjoituksia (tarvittaessa)

Esiintymisjännityksestä

Sanaton viestintä

 • Persoonallinen esiintyminen
 • Häiriötekijät: erilaiset maneerit yms.

Mitä hyvä esiintyminen sisältää

Keskity asiaasi ja muista tavoitteesi

Mistä hyvä esitys rakentuu

 • Aloitus– yleisön tavoittaminen – lopetus
 • Millaista kieltä käytät
 • Esiintymisen apuvälineet
 • Yksilölliset esiintymisvinkit ennakkokysymysten pohjalta

Esiintymisharjoitus

Median pelisäännöt (sovittaessa)

 • Miten media toimii: lehdistö, televisio, radio
 • Mediasuhteet – haastateltavana mediassa
 • Mediakuvan rakentaminen ja rakentuminen
 • Kriisit ja viestintä

Harjoitushaastattelu kameran edessä

Vapaan ilmaisun osuus (sovittaessa)

Esitys kameralle ja/tai ryhmälle

Ulkoasu ja tyyli (sovittaessa)

Loppukeskustelut

Peruskurssi: ryhmäkoko ja -hinta

Ryhmäkoko 2-3 henkilöä, pienryhmä takaa henkilökohtaisen valmennuksen. Kurssi voi olla sisäinen tai avoin, jolloin osallistujia on eri yrityksistä tai yhteisöistä. Kahden päivän avoimen kurssin hinta on  kahden hengen rymässä € 2.750 ALV 0% henkilöltä ja kolmen hengen rymssä € 2.450 ALV 0%, sisäiset valmennukset tarjouksen mukaan.

Hinta sisältää etukäteiskyselyn kaikille osallistujille sekä kyselyn perusteella tehdyt valmistelut. Hintaan lisätään kulloisenkin kurssinpitopaikan kokouspaketti (tilat, välineet ja ateriat) sekä kouluttajien matka- ja yöpymiskulut sekä päivärahat, jotka jaetaan osallistuvien yritysten tai organisaatioiden kesken osallistujien suhteessa. Hinta ei sisällä kurssilaisten mahdollisia yöpymisiä.

Myöhemmin kuin 10 päivää ennen seminaaria tulleista peruutuksista veloitamme koko seminaarin hinnan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuitenkin luovuttaa toiselle henkilölle, mistä pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin.

Suosituksia:

“…tämä kurssi oli yksi niistä harvoista, jonka opeille minulla on ollut jatkuvaa käyttöä ja joista on jäänyt pysyvä jälki toimintaani ja käyttäytymiseeni…”

Lue koko palaute tästä.

Tämän palautteen antoi Seinäjoen Energia Oy

World Energy Council Finland ry:n palaute

Lisää suosituksia löydät täältä.