Varma ja vakuuttava esiintyminen (ja median kohtaaminen)

Tämä kaksipäiväinen valmennus kasvattaa osallistujan esiintymisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Valmennukseen sisältyy yksilötasolla tapahtuvan henkilökohtaisen vaikuttamisen ja hyvän esiintymisen tietopaketti sekä viestintäharjoituksia, keskustelua, palautteen antamista, tietoiskuja ja videoituja esiintymisharjoituksia. Kouluttajina toimii ensimmäisenä päivänä Riitta Railo ja toisena päivänä Tertta Saarikko. Päivien ei ole pakko olla peräkkäisiä.

Ensimmäisenä päivänä käsitellään henkilökohtaisen vaikuttamisen perustyökaluja yksilötasolla, kun ”vakuutettavana” on asiakas, alainen tai jonkun muun sidosryhmän edustaja ja kun omaa asiaa pitää saada hyvässä hengessä nopeasti eteenpäin – eli itse asiassa myytyä asioita. Esiintymistä tarkastellaan erityisesti vastaanottajan kannalta. Miten viesti menee perille? Miten kannattaa käsitellä hankalia tilanteita ja vastaväitteitä, suoranaista pottuilua tai  miten vastata hankaliin kysymyksiin, jotka itse asiassa eivät tarkoitusperältään edes ole kysymyksiä? Ne voivat saada esiintyjän kiusalliseen tilanteeseen ja jopa menettämään tilanteen hallinnan. Pelkästään varautuminen sellaisiin tilanteisiin tässä valmennuksessa saatavilla työkaluilla voi vähentää esiintymispelkoja huomattavasti! Ensimmäisenä päivänä tehdään myös esiintymisharjoituksia. Lopputyönä on oma case, sen videointi ja tuloksen läpikäyminen. Caseen kuuluu 5-10 minuutin oma esitys ja siihen liittyvien yleisöltä tulevien vastaväitteiden, väittämien ja haasteellisten sekä hankalien kysymysten kohtaaminen ja käsittely. 

Toisen päivän aikana Tertta Saarikon ohjauksella käydään läpi esiintymisen tärkeitä osa-alueita esiintymispeloista ja maneereista sanattomaan viestintään ja kehon kieleen. Saarikon pääperiaatteena on, että persoonallisuus on ehdoton valtti eikä mikään poiskitkettävä asia! Sisällön hallinnan lisäksi persoonallisuus ja innostuneisuus ovat erittäin tärkeitä asioita, kun esiintyjä haluaa tehdä unohtumattoman ja syvän vaikutuksen.

Saarikko antaa myös tärkeitä vinkkejä, miten hyvä esitys rakennetaan. Miten aloitat, miten lopetat, millaisen sisältörakenteen luot, miten ylläpidät kuulijoiden kiinnostuksen. Apuvälineet käydään myös läpi - ja kuten Saarikko korostaa, ne ovat todellakin vain apuvälineita.

Moni tahtoo kehittyä esiintymistaidoissaan ja vaikuttavuudessaan, mutta ei työssään välttämättä kohtaa mediaa. Median osuus on siksi ryhmäkohtaisesti valinnainen. Median pelisäännöt -osioon otetaan aiheet etukäteiskyselyjen perusteella. Tärkeimmät ennakkoon toivotut asiat käydään läpi syvemmin. Esiintymisharjoitukset toteutetaan aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Haastatteluharjoitus on toisaalta muutenkin tehokas ja mielenkiintoinen, vaikka osallistuja ei usein sellaiseen tilanteeseen joutuisikaan.

Useimmista vastaavista koulutuksista poiketen meillä on kahden tai enintään kolmen hengen osallistujamäärä. Koska ryhmä on pieni, asiaan keskittyminen on sataprosenttista. Osallistujat ehtivät myös tekemään tavallista enemmän tärkeitä, tehokkaita harjoituksia. Kameralla kuvatut harjoitukset käydään huolella läpi ja osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen kaikista harjoitteista.

Kun kerran investoi aikaansa kahden päivän valmennukseen, se myös tulee käytetyksi pienessä ryhmässä tehokkaasti. Tätä kertoo myös kursseillemme osallistuneiden innostunut palaute.

Kaikki tässä valmennuksessa tehtävät harjoitukset ovat osallistujan toimialaan liittyviä. Myös kamerahaastatteluissa kysymykset räätälöidään kunkin osallistujan omiin tosielämän tilanteisiin.

1. päivä: Vaikuttamisen perustyökalut yksilötasolla

Riitta Railo

Esittäytyminen ja aloitus

 • Pinttyneet ajatukset ja asiantuntijat
 • Oppiminen ja tiedon arviointi

Vaikuttava vuorovaikutus

Mistä varmuus koostuu?

Vaikuttamisen peruspelisäännöt:

 • Osatekijät ja yhteisymmärryksen luominen
 • Yhteisymmärryksen kasvaminen vs. ristiriidat

Kommunikaation osat

 • Vahvistuksen merkitys kommunikaatiojaksossa
 • Valvotut pariharjoitukset (valmiit harjoitusesimerkit) ja palautekeskustelu

Toimintajakso minkä tahansa asian perille saattamiseksi

Vakuuttava ja tehokas vastaväitteiden käsittely erilaisissa tilanteissa (kokoukset, esitykset, neuvottelut jne.)

Henkilön käsittely vastaväitteen suhteen vs. vastaväitteen käsittely

Valvotut pariharjoitukset:

 1.  yleinen (valmistellut esimerkit etukäteiskyselyn pohjalta)
 2. oma tapaus: henkilön käsittely erilaisten vastaväitteiden ja väittämien suhteen

Videointi, tulosten arviointi ja palautekeskustelut

Esiintymisen pikaharjoituksia.

Loppukeskustelut.

2. Päivä: Varmista esiintymisesi tehokkuus

Tertta Saarikko

ESIINTYMISJÄNNITYKSEN HALLINTA

 • Videoesitys 7 min. + sisällön purku
 • Rentoutustekniikoita, ääni kuntoon

Harjoitukset

Sanaton viestintä

 • Persoonallinen esiintyminen
 • Häiriötekijät: erilaiset maneerit yms.

Esiintymisharjoitus

Mitä hyvä esiintyminen sisältää

Keskity asiaasi ja muista tavoitteesi

Mistä hyvä esitys rakentuu

 • Aloitus– yleisön tavoittaminen – lopetus
 • Millaista kieltä käytät
 • Esiintymisen apuvälineet.

Esiintymisvinkit ennakkokysymysten pohjalta

Median pelisäännöt (sovittaessa)

 • Miten media toimii: lehdistö, televisio, radio
 • Haastateltavana mediassa
 • Mediasuhteet
 • Mediakuvan rakentaminen ja rakentuminen
 • Kriisit ja viestintä

Harjoitushaastattelu kameran edessä

Vapaan ilmaisun osuus (sovittaessa)

Esitys kameralle tai ryhmälle

Ulkoasu ja tyyli (sovittaessa)

Loppukeskustelut

Peruskurssi: ryhmäkoko ja -hinta

Ryhmäkoko 2-3 henkilöä, pienryhmä takaa henkilökohtaisen valmennuksen. Kurssi voi olla sisäinen tai avoin, jolloin osallistujia on eri yrityksistä tai yhteisöistä. Kahden päivän avoimen kurssin hinta on  kahden hengen rymässä € 2.750 ALV 0% henkilöltä ja kolmen hengen rymssä € 2.450 ALV 0%, sisäiset valmennukset tarjouksen mukaan.

Hinta sisältää etukäteiskyselyn kaikille osallistujille sekä kyselyn perusteella tehdyt valmistelut. Hintaan lisätään kulloisenkin kurssinpitopaikan kokouspaketti (tilat, välineet ja ateriat) sekä kouluttajien matka- ja yöpymiskulut sekä päivärahat, jotka jaetaan osallistuvien yritysten tai organisaatioiden kesken osallistujien suhteessa. Hinta ei sisällä kurssilaisten mahdollisia yöpymisiä.

Myöhemmin kuin 10 päivää ennen seminaaria tulleista peruutuksista veloitamme koko seminaarin hinnan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuitenkin luovuttaa toiselle henkilölle, mistä pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin.

Suosituksia:

“…tämä kurssi oli yksi niistä harvoista, jonka opeille minulla on ollut jatkuvaa käyttöä ja joista on jäänyt pysyvä jälki toimintaani ja käyttäytymiseeni…”

Lue koko palaute tästä.

Tämän palautteen antoi Seinäjoen Energia Oy

World Energy Council Finland ry:n palaute

Lisää suosituksia löydät täältä.